فشار کمیته بین‌المللی المپیک به اتحادیه جهانی برای تعلیق ایران

علیرضا کریمی - کشتی آزاد

نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران گفت: پرونده تعلیق کشتی ایران و محرومیت کشتی گیر و مربی وی، بزودی تعیین تکلیف می شود.

ادامه خواندن فشار کمیته بین‌المللی المپیک به اتحادیه جهانی برای تعلیق ایران